Prohledat eGON portál

Projekt "Elektronizace služeb statutárního města Děčín" byl dokončen

Město Děčín dokončilo v srpnu tohoto roku rozsáhlý IT projekt s názvem „Elektronizace služeb statutárního města Děčín“, který byl finančně podpořen ze Strukturálních fondů EU a realizován byl na základě výzvy č. 09 Integrovaného operačního programu s názvem „Zajištění přenosu dat a informací v územní samosprávě“.

Projekt měl tři základní části – integraci agentových informačních systémů, digitalizaci dokumentů a implementaci manažerského informačního systému. Cílem první části bylo zajištění větší provázanosti vnitřních informačních systémů města tak, aby bylo využíváno společné datové základny a jednotlivé systémy byly schopné si mezi sebou předávat informace automatizovaně. Druhá část projektu byla zaměřena na vybudování nového pracoviště magistrátu, které zajistí rychlejší digitalizaci listinných dokumentů města. Díky tomu bude v budoucnu možné snáze zpřístupnit např. stavební dokumentaci jak úředníkům, tak veřejnosti. V poslední části projektu se město zaměřilo na nasazení nástrojů podporujících manažerské rozhodování při správě města.

Nasazený manažerský informační systém přehledně poskytuje řadu informací z oblasti ekonomiky, řízení projektů, nebo třeba demografické údaje.