Prohledat eGON portál

esf_eu_oplzz_cervenapodpora_horizont_CMYK

Efektivní úřad Děčín

Vzdělávání úředníků prostřednictvím projektu bylo ukončeno

Hlavní náplní právě dokončeného projektu Efektivní úřad Děčín bylo zajištění komplexního vzdělávání zaměstnanců Magistrátu města Děčín včetně provedení revizí a aktualizací vybraných interních směrnic.
V rámci projektu byly v průběhu tří let realizovány akreditované vzdělávací semináře a workshopy, které vycházely z analýzy vzdělávacích potřeb úřadu a potřeb aktualizovat řídící akty.
Úředníci mají podle zákona č. 312/2002 Sb. povinnost se vzdělávat a neustále doplňovat a zvyšovat svou kvalifikaci, zároveň vysoké požadavky ze strany úřadu a občanů jsou kladeny na vysokou kvalifikaci, odbornost a profesionalitu zaměstnanců. Tuto problematiku právě řešil projekt Efektivní úřad Děčín a to kombinací vzdělávacích aktivit, workshopů a aktivním zapojením účastníků.

Zaměstnanci v průběhu školení získávali znalosti a dovednosti pro uskutečnění zamýšlených cílů v oblasti legislativy a komunikačních dovednosti. V rámci workshopů účastníci školení pracovali na aktualizaci vlastních interních předpisů úřadu (směrnice), týkající se dané problematiky tak, aby odpovídaly platné právní úpravě, organizaci úřadu a potřebám zaměstnanců a občanů – klientů úřadu.

Realizační tým projektu spolupracoval po celou dobu projektu s dodavatelem služby, společností Aliaves & Co., která zprostředkovávala a zajišťovala lektory pro konkrétní vzdělávací programy.

V průběhu projektu bylo podpořeno celkem 147 zaměstnanců úřadu, kteří se zúčastnili alespoň jednoho vzdělávacího dne. Za 36 měsíců bylo vydáno celkem 408 osvědčení o absolvování akreditovaného vzdělávacího kurzu.

Díky odbornému vzdělávání byly u proškolených úředníků vytvořeny kompetence k pokračování užití získaného know-how i po skončení projektu. Know-how představují nové znalosti a dovednosti zaměstnanců jak odborného, tak praktického charakteru.

Pokud to shrneme, projekt přispěl ke zkvalitnění služeb poskytovaných klientům – občanům města prostřednictvím vyškolených úředníků. Zároveň velkým přínosem projektu jsou revidované a aktualizované vnitřní předpisy úřadu, vzájemně lépe provázané, které po jejich uvedení v praxi napomohly další racionalizaci práce, její zrychlení a zkvalitnění.

 

Vzdělávání úředníků pokračuje

Již třetím rokem běží na Magistrátu města Děčín projekt Efektivní úřad Děčín, jehož hlavním úkolem je zajištění komplexního vzdělávání zaměstnanců úřadu. Po tuto dobu úřad uskutečnil ve spolupráci se společností Aliaves & Co. 13 odborných akreditovaných vzdělávacích programů, které zahrnovaly oblast profesního vzdělávání a oblast měkkých dovedností.

Vzdělávací programy zaměřené na odborné vzdělávání práva a legislativy:

 • Daňový řád
 • Nakládání s pohledávkami
 • Veřejné zakázky
 • Právo na informace a ochrana osobních údajů v činnosti ÚSC
 • Spisová služba a archivnictví
 • Odpovědnost za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci a v pracovněprávních vztazích
 • Finanční kontrola ve veřejné správě – aktuality a praxe
 • Pravidla hospodaření s majetkem obce – aktuality a praxe
 • Příprava a vydávání interních opatření územních samosprávných celků, které nemají povahu právních předpisů
 • Účetnictví ÚSC - Provedení inventarizace majetku, Oběh účetních dokladů
 • Hospodaření příspěvkových organizací ÚSC.

Plošné vzdělávání v komunikačních dovednostech pro zaměstnance, kteří musí v souvislosti s plněním svěřených úkolů a kompetencí vykazovat vysokou profesionalitu při kontaktu s klienty:

 • Efektivní zvládnutí konfliktu v komunikaci
 • Obtížné komunikační situace při jednání s klienty
 • Prevence syndromu vyhoření

Jednotlivé vzdělávací bloky byly rozděleny do vícedenních seminářů a workshopů. Na konci každého vzdělávacího bloku obdržel proškolený úředník osvědčení o absolvování kurzu. Od počátku projektu bylo vydáno celkem 382 osvědčení.

Na základě získaných teoretických znalostí během seminářů, pracovali účastníci vzdělávacích akcí v rámci workshopů na aktualizaci vlastních interních předpisů úřadu týkajících se dané problematiky tak, aby odpovídaly aktuální právní úpravě, organizaci úřadu, potřebám zaměstnanců a klientů úřadu.

Realizace projektu by měla být dle harmonogramu ukončena k 31. 08. 2014. V současné době probíhá poslední vzdělávací aktivita. 

   

Napsali o nás

Odbor strukturálních fondů Ministerstva vnitra ČR vydal další ze svých Newsletterů s číslem 01/2014. Mimo jiné v něm můžete nalézt rozhovor s projektovým manažerem o průběhu projektu Efektivní úřad Děčín (viz str. 2). Celý Newsletter naleznete zde

   

Dopady na činnost úřadu

V rámci jednotlivých vzdělávacích programů, které probíhají po celou dobu realizace projektu "Efektivní úřad Děčín", postupně vznikají dopady na činnost úřadu. Pod pojmem dopady na činnost úřadu jsou myšleny aktualizované vybrané vnitřní předpisy úřadu, které jsou upravovány ve spolupráci lektorů a uchazečů jednotlivých odborných seminářů a workshopů. 

Na konci projektu vznikne celkem 10 inovovaných produktů = aktualizovaných vnitřních předpisů úřadu. Postupně zde budou k dispozici všechny níže zmíněné produkty.

S revidovanými vnitřními předpisy úřadu se povinně seznamují všichni zaměstnanci magistrátu prostřednictvím aplikace eDokument na intranetu úřadu.

   

Napsali o nás

Odbor strukturálních fondů Ministerstva vnitra ČR představil projekt "Efektivní úřad Děčín" v seriálu Smart region. Bližší informace naleznete zde.
   

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

<< Začátek < Předchozí 1 2 Další > Konec >>