Prohledat eGON portál

esf_eu_oplzz_cervenapodpora_horizont_CMYK

Vzdělávání úředníků pokračuje

Již třetím rokem běží na Magistrátu města Děčín projekt Efektivní úřad Děčín, jehož hlavním úkolem je zajištění komplexního vzdělávání zaměstnanců úřadu. Po tuto dobu úřad uskutečnil ve spolupráci se společností Aliaves & Co. 13 odborných akreditovaných vzdělávacích programů, které zahrnovaly oblast profesního vzdělávání a oblast měkkých dovedností.

Vzdělávací programy zaměřené na odborné vzdělávání práva a legislativy:

 • Daňový řád
 • Nakládání s pohledávkami
 • Veřejné zakázky
 • Právo na informace a ochrana osobních údajů v činnosti ÚSC
 • Spisová služba a archivnictví
 • Odpovědnost za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci a v pracovněprávních vztazích
 • Finanční kontrola ve veřejné správě – aktuality a praxe
 • Pravidla hospodaření s majetkem obce – aktuality a praxe
 • Příprava a vydávání interních opatření územních samosprávných celků, které nemají povahu právních předpisů
 • Účetnictví ÚSC - Provedení inventarizace majetku, Oběh účetních dokladů
 • Hospodaření příspěvkových organizací ÚSC.

Plošné vzdělávání v komunikačních dovednostech pro zaměstnance, kteří musí v souvislosti s plněním svěřených úkolů a kompetencí vykazovat vysokou profesionalitu při kontaktu s klienty:

 • Efektivní zvládnutí konfliktu v komunikaci
 • Obtížné komunikační situace při jednání s klienty
 • Prevence syndromu vyhoření

Jednotlivé vzdělávací bloky byly rozděleny do vícedenních seminářů a workshopů. Na konci každého vzdělávacího bloku obdržel proškolený úředník osvědčení o absolvování kurzu. Od počátku projektu bylo vydáno celkem 382 osvědčení.

Na základě získaných teoretických znalostí během seminářů, pracovali účastníci vzdělávacích akcí v rámci workshopů na aktualizaci vlastních interních předpisů úřadu týkajících se dané problematiky tak, aby odpovídaly aktuální právní úpravě, organizaci úřadu, potřebám zaměstnanců a klientů úřadu.

Realizace projektu by měla být dle harmonogramu ukončena k 31. 08. 2014. V současné době probíhá poslední vzdělávací aktivita.