Prohledat eGON portál

esf_eu_oplzz_cervenapodpora_horizont_CMYK

Vzdělávání úředníků prostřednictvím projektu bylo ukončeno

Hlavní náplní právě dokončeného projektu Efektivní úřad Děčín bylo zajištění komplexního vzdělávání zaměstnanců Magistrátu města Děčín včetně provedení revizí a aktualizací vybraných interních směrnic.
V rámci projektu byly v průběhu tří let realizovány akreditované vzdělávací semináře a workshopy, které vycházely z analýzy vzdělávacích potřeb úřadu a potřeb aktualizovat řídící akty.
Úředníci mají podle zákona č. 312/2002 Sb. povinnost se vzdělávat a neustále doplňovat a zvyšovat svou kvalifikaci, zároveň vysoké požadavky ze strany úřadu a občanů jsou kladeny na vysokou kvalifikaci, odbornost a profesionalitu zaměstnanců. Tuto problematiku právě řešil projekt Efektivní úřad Děčín a to kombinací vzdělávacích aktivit, workshopů a aktivním zapojením účastníků.

Zaměstnanci v průběhu školení získávali znalosti a dovednosti pro uskutečnění zamýšlených cílů v oblasti legislativy a komunikačních dovednosti. V rámci workshopů účastníci školení pracovali na aktualizaci vlastních interních předpisů úřadu (směrnice), týkající se dané problematiky tak, aby odpovídaly platné právní úpravě, organizaci úřadu a potřebám zaměstnanců a občanů – klientů úřadu.

Realizační tým projektu spolupracoval po celou dobu projektu s dodavatelem služby, společností Aliaves & Co., která zprostředkovávala a zajišťovala lektory pro konkrétní vzdělávací programy.

V průběhu projektu bylo podpořeno celkem 147 zaměstnanců úřadu, kteří se zúčastnili alespoň jednoho vzdělávacího dne. Za 36 měsíců bylo vydáno celkem 408 osvědčení o absolvování akreditovaného vzdělávacího kurzu.

Díky odbornému vzdělávání byly u proškolených úředníků vytvořeny kompetence k pokračování užití získaného know-how i po skončení projektu. Know-how představují nové znalosti a dovednosti zaměstnanců jak odborného, tak praktického charakteru.

Pokud to shrneme, projekt přispěl ke zkvalitnění služeb poskytovaných klientům – občanům města prostřednictvím vyškolených úředníků. Zároveň velkým přínosem projektu jsou revidované a aktualizované vnitřní předpisy úřadu, vzájemně lépe provázané, které po jejich uvedení v praxi napomohly další racionalizaci práce, její zrychlení a zkvalitnění.