Prohledat eGON portál

esf_eu_oplzz_cervenapodpora_horizont_CMYK

Efektivní úřad Děčín

Evaluační zpráva za období 09/2012 - 02/2013

Evaluační zpráva projektu Efektivní úřad Děčín za období 09/2012 - 02/2013

Tato evaluační zpráva shrnuje zjištění a závěry z evaluačního průzkumu, které probíhalo před a po skončení vzdělávací akce.
Evaluační průzkum byl realizován formou dotazníkového šetření. Do průzkumu se zapojilo celkem 57 osob (řadoví zaměstnanci magistrátu).

Během sledovaného období se uskutečnily následující vzdělávací programy:

 

Aktuální fáze projektu

ČERVENEC 2014
Vzdělávací program "Odpovědnost za škodu  způsobenou při výkonu veřejné moci a v pracovněprávních vztazích"
 
ČERVEN 2014
Vzdělávací program "Odpovědnost za škodu  způsobenou při výkonu veřejné moci a v pracovněprávních vztazích"
Aktualizační seminář "Veřejné zakázky"
 
KVĚTEN 2014
Vzdělávací program "Prevence syndromu vyhoření"
Vzdělávací program "Odpovědnost za škodu  způsobenou při výkonu veřejné moci a v pracovněprávních vztazích"
Aktualizační seminář "Daňový řád"
 
DUBEN 2014
Vzdělávací program "Hospodaření příspěvkových organizací ÚSC"
Vzdělávací program "Prevence syndromu vyhoření"
 
BŘEZEN 2014
Vzdělávací program "Hospodaření příspěvkových organizací ÚSC"
Vzdělávací program "Prevence syndromu vyhoření"
 
ÚNOR 2014
Vzdělávací program "Hospodaření příspěvkových organizací ÚSC"
   

Efektivní úřad

kalamar

Sebehodnocení zaměstnanců úřadu dle CAF, analýza pracovních míst a vyhodnocení plánu vzdělávání bylo podkladem pro vznik nového projektu s názvem Efektivní úřad Děčín, registrační číslo projektu CZ.1.04/4.1.01/69.00039.

 

Po úspěšné žádosti statutární město Děčín získalo na tento projekt dotaci ve výši 5 087 582,- Kč z Evropského sociálního fondu, přesněji z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Realizaci projektu město zahájilo v září 2011 a konec projektu je naplánován na srpen 2014. Povinná finanční spoluúčast města činí 15 %, což je 763 129,20 Kč.

V současné době jsou kladeny ze strany vedení úřadu a občanů vysoké požadavky na kvalifikaci, odbornost a profesionalitu zaměstnanců. Projekt Efektivní úřad Děčín je zaměřen na řešení těchto nároků a to zejména prostřednictvím vytvoření systému vysoce odborného vzdělávání v oblasti práva a legislativy. Dále se zabývá plošným vzděláváním komunikačních dovedností pro zaměstnance, kteří musí v souvislosti s plněním svěřených úkolů a kompetencí vykazovat vysokou profesionalitu při kontaktu s klienty a zvládat nároky, které na ně práce ve veřejné správě klade.

Cílem projektu je optimalizace a zefektivnění systému vzdělávání u zaměstnanců statutárního města Děčín. Projekt má zajistit komplexní vzdělávání zaměstnanců úřadu a jeho zasazení jako nadstavbovou aktivitu do již zavedeného systému vzdělávání úředníků ÚSC dle zákona 312/2002 Sb.

V současné době probíhá výběrové řízení na poskytovatele služeb vzdělávání.

O dalších aktivitách v projektu vás budeme dále informovat.

Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.

   

Představení projektu

Popis projektu

Projekt je zaměřen na vzdělávání úředníků statutárního města Děčín a zvyšování jejich odbornosti zejména v oblasti právo a legislativa a komunikační dovednosti. Potřeba vzdělávání je výsledkem analýzy vzdělávacích potřeb úřadu. V rámci projektu budou jako součástí odborného vzdělávání ve vybraných oblastech práva optimalizovány vnitřní řídící dokumenty magistrátu, jako konkrétní formy aplikace práva, čímž si účastníci vzdělávání upevní a prohloubí znalosti z dané oblasti. Toto vše povede k dosažení a zajištění transparentnosti, otevřenosti úřadu a také ke zvýšení efektivity při výkonu veřejné správy.

 

Cíl projektu

Cílem projektu je optimalizace a zefektivnění systému vzdělávání u zaměstnanců statutárního města Děčín, kteří k aktivnímu naplňování cíle zefektivnění vzdělávání a zlepšení kvality řízení a rozvoje lidských zdrojů potřebují zvýšit vlastní odbornost a získat znalosti v oblasti řízení lidských zdrojů. Toto vzdělávání bude zasazeno jako nadstavbová aktivita do již zavedeného systému vzdělávání úředníků ÚSC dle zákona č. 312/2002 Sb., a to do části průběžné vzdělávání, vzdělávání vedoucích pracovníků a vedoucích úředníků. Cílem je zavedení komplexního systému vzdělávání a zlepšení kvality rozvoje lidských zdrojů ve městě a připravenost zaměstnanců na výkon svěřených agend.

 

Rozpočet projektu

5 087 528,- Kč včetně DPH

 

Realizace projektu

09/2011 – 08/2014

Odkaz na ESF

   

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

<< Začátek < Předchozí 1 2 Další > Konec >>