Prohledat eGON portál

logo_iop

Představení projektu

Popis projektu

Projekt Elektronizace služeb statutárního města Děčín je rozdělen do tří základních podprojektů: 

- Implementace Manažerského informačního systému  (MIS)

- Integrace agendových systémů

- Digitalizace a dlouhodobé ukládání

Účelem projektu je implementace systémů MIS, zavedení Centralizované správy uživatelských přístupů s integrovaným přístupem ostatním eGovernment službám, vytvoření Portálu občana, asistované přepážky a zavedení digitalizace listinných dokumentů a ukládání této digitalizované podoby, jejichž cílem je zvýšení transparentnosti veřejné správy, zvýšení efektivnosti a snížení administrativní zátěže pro občany i instituce.

Výstupy projektu 

Předpokládanými výstupy projektu jsou Manažerský informační systém pro podporu rozhodování orgánů města. Integrační informační systém města a centralizovaná správa uživatelských přístupů včetně napojení na základní registry a další systém eGovernmentu a interaktivní Portál občana. Nové digitalizační pracoviště, technika a nástroje pro dlouhodobé ukládání dat.

Projekt svým přístupem k integraci agend a zavedení Centrální správy uživatelských přístupů včetně definování a upřesnění procesů bude mít přínos především ve zjednodušení administrativních úkonů pro úředníky a zjednodušení procesních řešení. Současně bude podstatným přínosem implementace Manažerského informačního systému pro zefektivnění finančního fungování úřadu. Projekt také přinese podstatné zjednodušení v rámci komunikace občanů s městem a integraci daného úřadu s centrálním řešením e Governmentu.

Rozpočet projektu

24 030 000,- Kč

Realizace projektu

1.7. 2010 - 31.3.2015

 

www.strukturalni-fondy.cz/iop