Prohledat eGON portál

esf_eu_oplzz_cervenapodpora_horizont_CMYK

Ukončení klíčové aktivity č. 3 - Personální audit

V období 03/2012 až 10/2012 probíhala realizace klíčové aktivity Personální audit.

Jednalo se o velice obsáhlou a časově náročnou klíčovou aktivitu, do které byly průběžně zapojovány téměř všichni zaměstnanců magistrátu. Cílem této aktivity bylo provedení personálního auditu vlastními silami za asistence externí společnosti M. C. Triton.

Na počátku aktivity se uskutečnil úvodní seminář, kde byla cílová skupina seznámena s metodikou personálního auditu a s postupy jak bude probíhat snímkování pracovního dne. Tyto informace měli následně vedoucí zaměstnanci předat a seznámit své podřízené.  Zároveň měli vedoucí zaměstnanci své podřízení řídit a korigovat v průběhu procesu snímkování.

V období 5. - 9. 3.2012 a posléze 23. - 27.4.2012 proběhlo snímkování dne. Jak už bylo řečeno, snímkování dne se zúčastnila většina zaměstnanců magistrátu (mimo některé vybrané pracovní pozice, např. řidiči, asistentky nebo pracovnice podatelny). Metoda spočívala v zapisování veškeré činnosti zaměstnance v průběhu celé pracovní doby. Sledování a zapisování veškerých činností trvalo 5 pracovních dní.

V termínech 14. a 16. 3.2012 byly realizovány tréninkové rozhovory pro vedoucí zaměstnance (cílová skupina). Vedoucí zaměstnanci zjišťovali hlavní činnosti svých podřízených, ke kterým následně přiřazovali časové dotace.

Následně ve dench 2. a 3. 5. 2012 proběhly mezi vedoucími zaměstnanci a zástupci firmy M. C. Triton další tréninkové rozhovory k vyhodnocení uskutečněných snímků dne. Cílem této metody bylo přesně specifikovat činnosti, které zaměstnanci v průběhu pracovního dne vykonávali a ty následně přiřadit do 4 kategorií (hlavní, vedlejší, organizační a ostatní činnosti).

Po odevzdání veškerých snímů dne a zpracování hlavních činností zaměstnanců včetně časových dotací, realizovali zástupci M. C. Triton zpracování výstupů z těchto aktivit. Následně zástupci externí firmy zpracovali výstupní zprávu z celého personálního auditu. Posléze proběhlo další setkání s cílovou skupinou za účelem upřesnění některých hlavních činností, ověření počtu výstuů a způsobu zjišťování četnosti výstupů.

Po odladění veškerých výstupů z personálního auditu proběhl dne 26.9.2012 závěrečný workshop, kde zástupci M. C. Triton představili a seznámili cílovou skupinou s kompletní závěrečnou zprávou z provedení personálního auditu.

Výstupem z této aktivity je zpracovaný záznam z provedeného personálního auditu, dokument - "Personální audit - výstup z projektu".