Prohledat eGON portál

esf_eu_oplzz_cervenapodpora_horizont_CMYK

Ukončení klíčové aktivity č. 7 - Tvorba a aplikace Systému Hodnocení zaměstnanců, Standardů personalistiky a Systému identifikace a rozvoje talentovaných zaměstnanců

V období od 11/2012 do 03/2013 probíhala realizace klíčové aktivity Tvorba a aplikace Systému Hodnocení zaměstnanců, Standardů personalistiky a Systému identifikace a rozvoje talentovaných zaměstnanců.

Klíčová aktivita byla rozdělena do 3 částí.

1. část – Standardy personalistiky

Dne 30.10.2012 došlo k prvnímu setkání zástupce MCT s personalisty úřadu (cílová skupina) a s interním metodikem pro personální práci (realizační tým) k analýze standardů personalistiky magistrátu. Bylo domluveno setkání zástupce MCT s vybranými vedoucími odborů k získání zpětné vazby k současnému stavu personálních procesů. V termínu do 02/2013 zaslal zástupce MCT první koncept návrhu Standardů personalistiky k připomínkám. Následně byl zpracován, na základě připomínek personalistů a interních metodiků, druhý a třetí koncept Standardů personalistky. Finální verze dokumentu "Standardy personalistiky" byla představena a prezentována na závěrečném doudenním výjezdním workshopu.

2. část – Tvorba aplikace systému hodnocení zaměstnanců

Dne 15.11.2012 na výjezdním workshopu v Ostrově u Tisé se setkali zástupci MCT s personalisty úřadu a interním metodikem k analýze současného systému hodnocení 180°. Ve dnech 10.12.2013 a 12.12.2012 došlo k setkání lektorek MCT s vybranými zaměstnanci a s vybranými vedoucími zaměstnanci k získání zpětní vazby k fungování současného systému hodnocení zaměstnanců. První koncept metodiky systému hodnocení byl předložen k připomínkování personalistům a internímu metodikovi pro personální práci v 02/2012. Během března zástupci MCT odladili v metodice veškeré nedostatky a zapracovali připomínky. Finalní verze vzniklých dokumentů byla představena cílové skupině na dvoudenní výjezdních workshopu.

3. část – Systém identifikace a rozvoje talentovaných zaměstnanců

Zástupce MCT, personalisté a realizační tým se poprvé sešli 12.12.2012 k návrhu designu Development centra k identifikaci potenciálu talentovaných zaměstnanců a zároveň byl dohodnut harmonogram této aktivity:

 • výběr talentovaných zaměstnanců cca 5 osob
 • vyplnění Bochumského osobnostního dotazníku a el. odeslání talenty k vyhodnocení
 • zadání odborné práce
 • posouzení úrovně a řešení odborné práce zadavatelem úkolu.

Dne 14.02.2013 se uskutečnilo setkání k identifikaci silných stránek a rozvojových potřeb vybraných talentů metodou Development centra.

V rámci této klíčové aktivity byly vytvořeny následující dokumenty:

 • Analýza systému hodnocení,
 • Příručka pro hodnocené,
 • Příručka pro hodnotitele,
 • Metodika systému hodnocení,
 • Systém identifkace a rozvoje talentovaných zaměstnanců,
 • Development Centrum - k identifikaci potenciálu talentovaných zaměstnanců,
 • Standardy personalistiky.

Ve dnech 14. - 15. 3.2013 proběhl dvoudenní závěrečný workshop ve vzdělávacím středisku v Ostrově u Tisé. Daného workshopu se zúčastnilo celkem 38 osob (cílová skupina projektu), kteří následně obdrželi Osvědčení o absolvování workshopu. V rámci klíčové aktivity došlo k navýšení monitorovacích indikátorů a k naplnění dílčích cílů projektu.