Prohledat eGON portál

esf_eu_oplzz_cervenapodpora_horizont_CMYK

Racionálně organizovaný úřad Děčín

Ukončení klíčové aktivity č. 6 - Analýza nasazení a implementace softwarového řešení pro podporu personalistiky a vzdělávání

V období od 03/2012 do 07/2012 probíhala realizace klíčové aktivity Analýza nasazení a implementace softwarového řešení pro podporu personalistiky a vzdělávání.

Analýzu nasazení a instalaci softwarového řešení prováděla externí firma Rentel. Před samotnou implementaci probíhala ze strany dodavatele analýza nasazení. Bylo zapotřebí vyřešit několik technických záležitostí. Mimo jiné bylo zapotřebí zasazení systému Rentel do prostředí informačního systému magistrátu. Následně probíhala samotná implementace aplikace. Během implementace probíhalo ladění programu.

Po plném nasazení softwarového řešení proběhlo ve dnech 15. a 31.7.2012 závěrečné školení pro cílovou skupinu.

Výstupem z této klíčové aktivity je implementovaný personální software.

 

Ukončení klíčové aktivity č. 4 - Analýza systému řízení lidských zdrojů

V období 03/2012 - 05/2012 probíhala klíčová aktivita Analýza systému řízení lidských zdrojů.

Analýzu zajišťovala externí firma M. C. Triton. Zástupci dané společnosti spolupracovali s projektovým týmem a následně s cílovou skupinou. Průběžně probíhaly řízené rozhovory. Na základě hloubkové analýzy zástupci M. C. Triton zhotovili závěrečnou zprávu, jenž popisuje stávající personální systém na magistrátu a zároveň obsahuje dopourčení ke zlepšení.

Závěrečná zpráva a doporučení následně zástupci M. C. Triton přednesli na dvoudenním workshopu, určeném pro cílovou skupinu, konaném ve dnech 23.- 24.5.2012.

Výstupem z této aktivity je dokument "Analýza systému řízení lidských zdrojů"

   

Klíčové aktivity projektu

Klíčové aktivity projektu

3. Personální audit

4. Analýza systému řízení lidských zdrojů

5. Hodnocení vedoucích zaměstnanců metodikou Development Centra, 360° hodnocení a Kompetenční model pro klíčové pozice

6. Analýza nasazení a implementace softwarového řešení pro podporu personalistiky a vzdělávání

7. Tvorba a aplikace Systému hodnocení zaměstnanců, Standardů personalistiky a systému identifikace a rozvoje talentovaných zaměstnanců

8. Revize organizačního řádu, Pracovního řádu a dalších dokumentů souvisejících s řízení lidských zdrojů

   

Lepší organizace úřadu z dotačních peněz

kalamar

Statutární město Děčín je zapojeno do různých iniciativ, modelů a metod jako jsou benchmarkingové iniciativy, model CAF, metoda Balanced Scorecard, díky nimž město Děčín získalo mnoha ocenění a dosáhlo zlepšení v řadě oblastí činnosti úřadu. Posledním oceněním úřadu byla Národní cena kvality ČR. Přesto se díky modelu CAF a zpětné vazbě externích hodnotitelů odhalily další příležitosti pro zlepšování. Z tohoto důvodu se město rozhodlo využít výzvy vyhlášené MVČR a požádat o finanční dotaci z Evropského sociálního fondu, Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost a mít tak možnost uskutečnit zlepšení úřadu ve větším rozsahu a ve vyšší kvalitě.

Žádost byla úspěšná a statutární město Děčín získalo dotaci ve výši 7 371 240,- Kč na projekt Racionálně organizovaný úřad Děčín, registrační číslo projektu CZ.1.04/4.1.01/57.00116.

Záměrem projektu je zlepšit kvalitu řízení lidských zdrojů na Magistrátu města Děčín prostřednictvím aplikace moderních metod zvyšování kvality, výkonnosti a efektivity. Projekt je na svém počátku, běží od září 2011 do srpna 2013. Město se bude na projektu finančně podílet 15 %, tj. 1 405 686,- Kč.

Během realizace projektu dojde k provedení personálního auditu, zavedení kompetenčního modelu, hodnocení 360°, personálního informačního systému, systému talent management, k revizi pracovního řádu, organizačního řádu a interních předpisů a mnoho dalších.

V tomto okamžiku probíhají finalizují výběrová řízení na poskytování služeb.

O dalším průběhu realizace projektu vás budeme dále informovat.

Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.

   

Představení projektu

Popis projektu

Hlavním záměrem projektu je zlepšení kvality řízení lidských zdrojů na Magistrátu města Děčín prostřednictvím aplikace moderních metod zvyšování kvality, výkonnosti a efektivnosti. Do projektu realizovaného týmem interních metodiků a externími dodavateli služeb v oblasti ŘLZ, bude zařazeno všech 273 zaměstnanců magistrátu, přičemž z toho 39 vedoucích zaměstnanců, na které se vztahuje výzva a kteří přímo ovlivní řízení lidských zdrojů, bude proškoleno. Vzniklé výstupy projektu budou udržovány a dále aplikovány.

Dílčí cíle projektu

Personální audit
Zjištění vytíženosti zaměstnanců Magistrátu, zmapování personálních procesů na úřadě, identifikování jednotlivých personálních procesů a jejich naplňování v praxi, navržení kroků pro rozvoj systému řízení lidských zdrojů, tvorba metodiky personálního auditu.

Zavedení kompetenčního modelu a hodnocení 360°

Kompetenční model umožňuje pracovat (sdělovat požadavky, hodnotit, rozvíjet) se zaměstnanci tak, aby žádoucím způsobem dosahovali osobních cílů a tím i cílů úřadu. 360° hodnocení je systém hodnocení pracovníků, který poskytuje informace o způsobilostech pracovníků, o jejich pracovním výkonu a pracovním chování z více zdrojů (od různých hodnotitelů).

Zavedení personálního informačního systému zajišťující vzdělávání zaměstnanců

Zavedení aplikace, která má naplňovat požadavky kladené na úředníky v oblasti vzdělávání.

IT podpora pro systémy hodnocení zaměstnanců
Tvorba IT aplikace pro administraci systému hodnocení zaměstnanců.

Zavedení systému talent management
Zahrnuje výběr talentovaných zaměstnanců formou Development Centra, přípravu rozvojového programu pro tyto zaměstnance.

Zpracování Standardu personalistiky pro vedoucí zaměstnance magistrátu
Jedná se o nábor a výběr zaměstnanců, adaptace zaměstnanců, vedení zaměstnanců, hodnocení zaměstnance s cílem zapojit je do personálního řízení úřadu, umožnit lepší adaptabilitu nových zaměstnanců a zvýšit loajalitu zaměstnanců).

Provedení revize organizačního a pracovního řádu a interních předpisů

Rozpočet projektu

7 371 240,- Kč včetně DPH

Realizace projektu

09/2011 – 07/2013

   

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

<< Začátek < Předchozí 1 2 Další > Konec >>