Prohledat eGON portál

logo_iop

Představení projektu

Popis projektu

Technologické centrum ORP bude určeno zejména k provozu systémů spisových služeb včetně pracovních datových úložišť, elektronické spisovny s rozhraním na datové schránky ve vazbě na implementaci zákona č. 300/2008 Sb. Dále k chodu typových projektů samospráv, systémových služeb a dalších aplikací provozovaných pro potřeby samosprávy měst a obcí a centrálních projektů, zejména pro implementaci potřebných komponent základních registrů. V Technologickém centru ORP bude možné provozovat pro vlastní potřebu ORP jakékoliv aplikace, primárně však slouží k zajištění informatizace celého správního obvodu. Technologická centra ORP umožní posílit infrastrukturu ICT a podpořit ORP ve snaze o standardizaci IS obcí v rámci správního obvodu a zajištění stanovené úrovně služby.

 

Výstupy projektu

Hlavním výstupem projektu bude vybudované a kvalitně vybavené Technologické centrum, které bude za účelem maximální ekonomické efektivnosti vybudováno s co nejvyšším využitím stávajících technologií.

V návaznosti na vybudované TC ORP Děčín bude na jeho technologiích nasazen upgradovaný systém elektronické spisové služby. Elektronická spisová služba bude také poskytována subjektům správního obvodu ORP Děčín.

 

Rozpočet projektu

4 720 500 Kč včetně DPH

 

Realizace projektu

1. 3. 2010 - 29. 2. 2012