Prohledat eGON portál

logo_iop

Aktuální fáze projektu

BŘEZEN 2012 - ÚNOR 2017

Udržitelnost projektu

DUBEN 2012

Administrace závěrečné monitorovací zprávy byla úspěšně dokončena.

BŘEZEN 2012

Běží pětiletá provozní fáze projektu.

PROSINEC 2011 - ÚNOR 2012

Probíhá plnění veřejné zakázky na dodávku technologického centra. Technologické centrum funguje ve zkušebním provozu a na konci února 2012 přechází do ostrého provozu.

K 29.2.2012 byla ukončena realizace projektu. Projektový tým připravil, zpracoval a odevzdal závěrečnou monitorovací zprávu.

ŘÍJEN - PROSINEC 2011

Probíhá realizace plnění veřejných zakázek - Implementace spisových služeb. Výběrové řízení na dodávku technologického centra je v konečné fázi. V nejbližší době bude podepsaná smlouva s vítězným uchazečem.

SRPEN 2011

Nově bylo  vyhlášeno výběrové řízení na dodávku technologického centra. Nabídky mohou uchazeči podávat do 19.9. 2011

ČERVENEC 2011

Probíhá opakované výběrové řízení na Implementaci spisové služby část 3. Nabídky mohou uchazeči podávat do 15.8. 2011

ČERVEN 2011

Proběhlo výběrové řízení na dodávku technologického centra. Pro nepřesné znění zadávacích podmínek a hodnotících kritérií, bylo výběrové řízení zrušeno.

DUBEN 2011

Pro neobdržení žádné nabídky k části 3 předmětu veřejné zakázky na Implementaci spisové služby, bylo výběrové řízeno znovu vypsáno.

BŘEZEN 2011

21. 3. 2011 bylo ministerstvem vnitra ČR schváleno Rozhodnutí o poskytnutí dotace Technologického centra ORP a spisové služby

ÚNOR 2011

Implementace spisové služby

Dne 16.2.2011 proběhlo otevírání obálek vyhlášeného výběrového řízení. Nabídky vyhověly kontrole úplnosti a byly zařazeny do dalšího hodnocení , které proběhlo 21.2.2011za přítomnosti hodnotící komise. Jedna nabídka byla podaná pro část 1 předmětu veřejné zakázky a druhá nabídka byla pro část 2 veřejné zakázky. Obě nabídky splnily daná kritéria a byly vybrány jako vítězné. Pro část 3 jsme neobdrželi žádnou nabídku. Výběrové řízení bylo dle zákona zrušeno a následně bude opakovaně vyhlášeno.

Technologické centrum ORP

Dne 21.2.2011 byla svolána hodnotící komise, která po vyhodnocení jednotlivých podaných nabídek rozhodla výběrové řízení zrušit dle § 84 odst. 2 písm. e) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění. Z důvodu nepřesné formulace předmětu veřejné zakázky nebylo možné nabídky uchazečů vzájemně posoudit a vyhodnotit. Všem zúčastněným uchazečům bylo zasláno Oznámení o zrušení výběrového řízení.

Dne 16. 2. 2011 proběhlo otevírání obálek došlých nabídek. Všechny nabídky vyhověly kontrole úplnosti a byly zařazeny do hodnocení nabídek hodnotící komisí.

Dne 3.2.2011 byl ukončen termín podání nabídek na výběrové řízení na dodávku Technologického centra a Implementaci spisové služby.

LEDEN 2011

Z MVČR jsme obdrželi Oznámení o schválení žádosti o podporu z IOP. V této chvíli Odbor strukturálních fondů vydává registrační list akce na jehož základě bude sepsáno Rozhodnutí o poskytnutí dotace - právní akt.

PROSINEC 2010 - ÚNOR 2011

Dne 13.12.2010 jsme vyhlásili výběrové řízení na dodávku technologického centra a Implementaci spisové služby. Výběrového řízení bude končit 3.2.2011.

PROSINEC 2010

Projektová žádost splnila podmínky přijatelnosti a formálních náležitostí. V této chvíli čekáme na doručení Právního aktu - Rozhodnutí o poskytnutí dotace.

ÚNOR - BŘEZEN 2010

Zpracování projektového záměru, Studie proveditelnosti a sepsání žádosti o poskytnutí dotace. Finalizace a odevzdání žádosti s povinnými přílohami na pobočku Centra pro regionální rozvoj Chomutov.

LEDEN - BŘEZEN 2010

Zpracování a vyhlášení výzvy k podání nabídek na zpracování Studie proveditelnosti v rámci projektu Technologické centrum ORP a spisová služba. Výběrové řízení na zpracovatele Studie proveditelnosti.