Prohledat eGON portál

esf_eu_oplzz_cervenapodpora_horizont_CMYK

Úřad otevřený veřejnosti

Seznamy garantů

V průběhu realizace projektu Úřad otevřený veřejnosti byly vytvořeny jmenné seznamy garantů pro aktivity procesní řízení a životní situace. S jednotlivými seznamy se můžete seznámit níže.

 

   

Výstupy z procesního řízení

V uplynulých 6 měsících probíhalo na Magistrátu města Děčín ve spolupráci se zástupci společnosti BDO Advisory, realizačním týmem projektu a vybranými zaměstnanci úřadu plnění klíčové aktivity s názvem "Zavádění procesního řízení". Cílem dané aktivity bylo detailní zhodnocení - analýza 19 vytipovaných vnitřních procesů úřadu a zároveň vytvoření metodické příručky, jak vytvářet a pracovat s procesy.

Na konci aktivity proběhlo závěrečné školení pro garanty jednotlivých analyzovaných procesů. S výstupy procesního řízení se můžete seznámit níže.

Procesní karty jednotlivých analyzovaných vnitřních procesů

S metodika modelování procesů a zavádění prvků procesního řízení města Děčín se můžete seznámit zde.

 

   

Průběh realizace projektu 2014

ŘÍJEN 2014
Nadále probíhá aktualizace procesních map, revize vybraných životních situací.
Portál životních situací byl představen cílové skupině.
 
ZÁŘÍ 2014
Ukončení plnění zakázky společností Software 602.
Nadále probíhá připomínkování revidovaných životních situací.
Vytvořen portál životních situací.
Aktualizovaný akční plán změn.
 
SRPEN 2014
Aktivita - Zavedení procesního řízení - probíhá připomínkovací řízení k jednotlivým procesním mapám.
Aktivita - Revize životních situací - probíhá analýza a úpravy jednotlivých životních situací.
Aktivita - Revize formulářů podání - probíhá spolupráce se společností Software 602.
Aktivita - Portál životních situací - webmaster připravuje portál životních situací.
 
ČERVENEC 2014
Projektový tým ve spolupráci s informatiky revidují jednotlivé životní situace. Vedoucí odborů průběžně dostávají nové návrhy jednotlivých životních situací k připomínkování.
 
ČERVEN 2014
Projektový tým se nadále zabývá akčním plánem změn v rámci aktivity Zavádění procesního řízení.
 
KVĚTEN 2014
Podepsaná smlouva s vítězným uchazečem - společností Software 602, a.s.
Zahájení realizace klíčové aktivity projektu - Revize životních situací ve spolupráci se zástupci Software 602.
 
   

Představení projektu

Popis projektu

Hlavním záměrem projektu je zvýšit otevřenost úřadu a zlepšit kvalitu řízení a managementu Magistrátu města Děčín jako organizace orientované na poskytování služeb občanovi. Projekt obsahuje dvě nosná témata - komplexní řízení kvality a naplnění principů dobré správy. 

První téma bude v rámci projektu rozvíjeno prostřednictvím zavádění procesního řízení, kdy dojde ke zmapování vnitřního chodu úřadu, včetně jeho technického a legislativního zázemí (vnitřní předpisy úřadu). Druhé téma bude naplněno zvýšením důvěry občana v úřad, kdy dojde k větší otevřenosti a infomovanosti občana zejména při řešení životních situací. 

Cíle projektu

Hlavními cíli projektu jsou 1) optimalizace chodu Magistrátu a 2) implementace principů procesního řízení do praxe úřadu prostřednictvím podrobného zmapování vybraných vnitřních procesů úřadu. Projektem dojde k posílení principu otevřenosti a informovanosti, které tvoří základy dobrého vládnutí, neboť poskytne občanovi komplexní přehled srozumitelných a aktuálních návodů, jak postupovat při jednání s Magistrátem v konkrétních životních situacích. 

Oba cíle projektu tak sledují jediné - spokojenosti občana co by klienta veřejných služeb. 

Rozpočet projektu

2 647 330 Kč včetně DPH

Realizace projektu

05/2013 - 12/2014

Odkaz na Evropský sociální fond.