Prohledat eGON portál

esf_eu_oplzz_cervenapodpora_horizont_CMYK

Představení projektu

Popis projektu

Hlavním záměrem projektu je zvýšit otevřenost úřadu a zlepšit kvalitu řízení a managementu Magistrátu města Děčín jako organizace orientované na poskytování služeb občanovi. Projekt obsahuje dvě nosná témata - komplexní řízení kvality a naplnění principů dobré správy. 

První téma bude v rámci projektu rozvíjeno prostřednictvím zavádění procesního řízení, kdy dojde ke zmapování vnitřního chodu úřadu, včetně jeho technického a legislativního zázemí (vnitřní předpisy úřadu). Druhé téma bude naplněno zvýšením důvěry občana v úřad, kdy dojde k větší otevřenosti a infomovanosti občana zejména při řešení životních situací. 

Cíle projektu

Hlavními cíli projektu jsou 1) optimalizace chodu Magistrátu a 2) implementace principů procesního řízení do praxe úřadu prostřednictvím podrobného zmapování vybraných vnitřních procesů úřadu. Projektem dojde k posílení principu otevřenosti a informovanosti, které tvoří základy dobrého vládnutí, neboť poskytne občanovi komplexní přehled srozumitelných a aktuálních návodů, jak postupovat při jednání s Magistrátem v konkrétních životních situacích. 

Oba cíle projektu tak sledují jediné - spokojenosti občana co by klienta veřejných služeb. 

Rozpočet projektu

2 647 330 Kč včetně DPH

Realizace projektu

05/2013 - 12/2014

Odkaz na Evropský sociální fond.