Prohledat eGON portál

esf_eu_oplzz_cervenapodpora_horizont_CMYK

Průběh realizace projektu 2014

ŘÍJEN 2014
Nadále probíhá aktualizace procesních map, revize vybraných životních situací.
Portál životních situací byl představen cílové skupině.
 
ZÁŘÍ 2014
Ukončení plnění zakázky společností Software 602.
Nadále probíhá připomínkování revidovaných životních situací.
Vytvořen portál životních situací.
Aktualizovaný akční plán změn.
 
SRPEN 2014
Aktivita - Zavedení procesního řízení - probíhá připomínkovací řízení k jednotlivým procesním mapám.
Aktivita - Revize životních situací - probíhá analýza a úpravy jednotlivých životních situací.
Aktivita - Revize formulářů podání - probíhá spolupráce se společností Software 602.
Aktivita - Portál životních situací - webmaster připravuje portál životních situací.
 
ČERVENEC 2014
Projektový tým ve spolupráci s informatiky revidují jednotlivé životní situace. Vedoucí odborů průběžně dostávají nové návrhy jednotlivých životních situací k připomínkování.
 
ČERVEN 2014
Projektový tým se nadále zabývá akčním plánem změn v rámci aktivity Zavádění procesního řízení.
 
KVĚTEN 2014
Podepsaná smlouva s vítězným uchazečem - společností Software 602, a.s.
Zahájení realizace klíčové aktivity projektu - Revize životních situací ve spolupráci se zástupci Software 602.
 
 
DUBEN 2014
Ukončení výběrového řízení na Revizi formulářů, vítězným uchazečem se stala společnost Software 602, a. s.
 
 
ÚNOR - BŘEZEN 2014
Pokračování v realizaci klíčové aktivity "Zavádění procesního řízení". Zástupci BDO Advisory postupně tvořili procesní karty jednotlivých analyzovaných vnitřních procesů úřadu a zpracovávali metodiku modelování procesů.
Dne 7.3.2014 se uskutečnilo závěrečné školení určené pro garanty vybraných analyzovaných vnitřních procesů (vybraní zaměstnanci úřadu).
Následně zástupci BDO Advisory předali projektovému týmu veškeré výstupy z dané aktivity:
  • Metodika modelování procesů a zavádění prvků procesního řízení města Děčín,
  • Akční plán změn,
  • Procesní karty, diagramy procesů a procesní mapy. 
Probíhala administrace výběrového řízení na Revizi formulářů.
 
ZÁŘÍ 2013 - LEDEN 2014
Realizace první klíčové aktivity "Zavádění procesního řízení". Ve spolupráci se zástupci BDO Advisory, s. r. o. členové realizačního týmu započali detailní analýzy jednotlivých vybraných vnitřních procesů. Analýza se týká následujících vnitřních procesů Magistrátu města Děčín:
 
1. Nástup do pracovního poměru
2. Ukončení pracovního poměru
3. Provedení výběrového řízení na pracovní pozici
4. Schválení a objednávka školení
5. Připomínkkové řízení právní legislativy ČR
6. Systém evidence smluv
7. Evakuace obyvatel
8. Varování a vyrozumění obyvatelstva
9. Postup při zajištění podmínek bezpečnosti požární ochrany při akcích, kterých se účastní větší počet osob
10. Sociální pohřby
11. Přidělování bytů zvláštního určení - DPS
12. Provoz tržišť - tržní řád, tržní místa
13. Autovraky
14. Honební společenstva
15. Finanční zajištění akcí a vazba na majetkové smluvní vztahy
16. Pomoc s realizací podnikatelského záměru
17. Financování a příprava jmenovitých akcí včetně PD a studií
18. Projektové řízení
19. Příprava a realizace výběrového řízení
 
 
Příprava podkladů pro výběrové řízení Revize životních situací.

 

ČERVEN - ČERVENEC 2013
Realizace výběrového řízení Zavedení procesního řízení s předpokládanou hodnotou ve výši 645 000 Kč bez DPH.  Obdrženo celkem 13 nabídek. Hodnotící kriterium byla nejnižší nabídková cena. Vítězným uchazečem se stala společnosti BDO Advisory, s. r. o. s nabídkou v celkové výši 192 000 Kč bez DPH. Administrace projektu.
 
KVĚTEN 2013
Sestavení realizačního týmu projektu. Administrace projektu