Prohledat eGON portál

esf_eu_oplzz_cervenapodpora_horizont_CMYK

Výstupy z procesního řízení

V uplynulých 6 měsících probíhalo na Magistrátu města Děčín ve spolupráci se zástupci společnosti BDO Advisory, realizačním týmem projektu a vybranými zaměstnanci úřadu plnění klíčové aktivity s názvem "Zavádění procesního řízení". Cílem dané aktivity bylo detailní zhodnocení - analýza 19 vytipovaných vnitřních procesů úřadu a zároveň vytvoření metodické příručky, jak vytvářet a pracovat s procesy.

Na konci aktivity proběhlo závěrečné školení pro garanty jednotlivých analyzovaných procesů. S výstupy procesního řízení se můžete seznámit níže.

Procesní karty jednotlivých analyzovaných vnitřních procesů

S metodika modelování procesů a zavádění prvků procesního řízení města Děčín se můžete seznámit zde.