Prohledat eGON portál

logo_iop

Představení projektu

Popis projektu

Konstrukce celého eGovernmentu je založena zejména na existenci základních registrů veřejné správy, na dalším rozvoji funkcionalit CzechPOINT, řešených v rámci centrálních projektů a souběžně na posílení technologické i funkční infrastruktury v území. Cílem tohoto snažení je zvýšení transparentnosti veřejné správy, zvýšení její efektivnosti a snížení administrativní zátěže pro občany i instituce. Integrace chodu úřadu představuje „vyladění“ základních komponent systému.  Předkládaný typizovaný projekt Integrace vnitřního systému úřadu řeší problematiku „kultivace“ vnitřních systémů chodu úřadu, zejména SW komponent pro zpracování jednotlivých agend, vazby na ekonomiku a správu aktiv obecně, které budou po zavedení eGovernment ve velkém tlaku na kvalitu a zajištění vazeb vůči Základním registrům, zejména Registru práv a povinností. Projekt bude rovněž podporovat práci úředníků a zaměstnanců úřadů sjednocením jejich pracovního počítačového prostředí a také postupnou standardizací procesů vykonávaných jednotlivými orgány veřejné moci.

 

Cíl projektu

Cílem projektu je umožnit efektivní pořizování vstupních dat, zvýšit transparentnost výkonu veřejné správy vůči veřejnosti a v důsledku zkvalitnit a zefektivnit vlastní činnost úřadu. Výstupem projektu Vnitřní integrace úřadu je vytvoření portálu úředníka a zavedení inteligentních formulářů včetně workflow procesů.

 

Rozpočet projektu

1 509 000 Kč včetně DPH

 

Realizace projektu

1. 4. 2010 - 29. 2. 2012