Prohledat eGON portál

logo_iop

Aktuální fáze projektu

ÚNOR 2012

Na poradě vedoucích byli zaměstnanci seznámeni s Portálem úředníka a inteligentními formuláři. Od 1.2.2012 byl spuštěn Portál úředníka do zkušebního provozu. Dne 28.2.2012 předala firma Datron a.s. kompletní zakázku vnitřní integrace úřadu tzn. plně funkční Portál úředníka a inteligentní formuláře. Od tohoto data běží oba systémy v ostrém provozu.

DUBEN 2011 - ÚNOR  2012

Probíhá plnění zakázky. Zástupci firmy Datron a.s. a magistrátu realizují pracovní jednání dle potřeby. Zástupci mezi sebou řeší a integrují jednotlivé komponenty pro bezproblémové fungování Portálu úředníka a inteligentních formulářů. Odlaďují se nedostatky. Ze všech jednáních jsou pořízeny zápisy.

DUBEN 2011

Od 1.4.2011 probíhá plnění zakázky firmou Datron a.s.

BŘEZEN - DUBEN 2011

S vítěznou firmou Datron, a.s. byla sepsaná a podepsná smlouva o provedení vnitřní integrace úřadu.

BŘEZEN 2011

21. 3. 2011 bylo ministerstvem vnitra schváleno Rozhodnutí o poskytnutí dotace Vnitřní integrace úřadu.

ÚNOR 2011

Do výběrového řízení zaslala nabídku pouze jedna firma, která splnila daná kritéria a byla vybrána jako vítězná.

Dne 4.2.2011 bylo ukončeno podání nabídek k výběrovému řízení na provedení Vnitřní integrace úřadu.

LEDEN 2011

Z MVČR jsme obdrželi Oznámení o schválení žádosti o podporu z IOP. V této chvíli Odbor strukturálních fondů vydává registrační list akce na jehož základě bude sepsáno Rozhodnutí o poskytnutí dotace - právní akt.

PROSINEC 2010

Projektová žádost splnila podmínky přijatelnosti a formálních náležitostí. V této chvíli čekáme na doručení Právního aktu - Rozhodnutí o poskytnutí dotace.

ÚNOR - BŘEZEN 2010

Zpracování projektového záměru, Studie proveditelnosti a sepsání žádosti o poskytnutí dotace. Finalizace a odevzdání žádosti s povinnými přílohami na pobočku Centra pro regionální rozvoj Chomutov.

LEDEN - BŘEZEN 2010

Zpracování a vyhlášení výzvy k podání nabídek na zpracování Studie proveditelnosti v rámci projektu Vnitřní integrace úřadu. Výběrové řízení na zpracovatele Studie proveditelnosti.