Prohledat eGON portál

logo_iop

Realizace projektu byla ukončena

Realizace projektu Vnitřní integrace úřadu byla k 29.2.2012 ukončena dle plánovaného harmonogramu.

Projekt vycházel z potřeby rozvíjet a zkvalitňovat poskytování veřejných služeb územní samosprávou a to zejména prostřednictvím zavádění ICT v územní veřejné správě a zavádění služeb eGovernmentu.

Obsahem projektu byla úprava informačního a procesního systému územně samosprávného celku tak, aby fungoval efektivně a byl tzv. „eGON ready. Projekt má umožnit efektivní pořizování vstupních dat, zvýšit transparentnost výkonu veřejné správy vůči veřejnosti a v důsledku zkvalitnit a zefektivnit vlastní činnost úřadu.

Projekt byl rozdělen na:

  • Vytvoření portálu úředníka
  • Zavedení inteligentních formulářů včetně workflow procesů

Projekt byl realizován v období od 1. 4. 2010 do 29. 2. 2012. Řízení a administraci projektu zajišťoval zvolený projektový tým o 5 zaměstnancích magistrátu Děčín.

Realizace projektu byla rozdělena do jedné etapy

Na počátku etapy proběhlo výběrové řízení na:

  • Provedení vnitřní integrace úřadu

Jednalo se o zakázku malého rozsahu. Dodavatel musel splnit technické požadavky uvedené v zadávací dokumentaci a ve studii proveditelnosti.

Celkové výdaje projektu jsou ve výši 1 486 164,- Kč. V průběhu celé etapy byla dodána a provedena implementace portálu úředníka včetně integrace a formulářové řešení v integraci na stávající informační systém. Do poloviny února 2012 probíhal zkušební provoz formulářového řešení a portálu úředníka. Od 1.3.2012 běží vnitřní integrace již v ostrém provozu.

Dílo bylo realizováno v souladu s uzavřeným smluvním vztahem.

Od 1.3.2012 běží provozní fáze projektu.