Prohledat eGON portál

VZDĚLÁVÁNÍ

Vzdělávání eGON Centrum

Shrnutí projektu Vzdělávání v eGON Centru Děčín

Statutární město Děčín k 30.6.2012 úspěšně ukončilo projekt Vzdělávání v eGON Centru Děčín, financovaný z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Realizace projektu začala 1.7.2009 a probíhala po dobu 36 měsíců. Během tohoto období měli úředníci a zaměstnanci magistrátu, ale i zaměstnanci příspěvkových organizací, úředníci obecních úřadů a zaměstnanci obcí ve správním obvodu ORP Děčín možnost se vzdělávat prostřednictvím vzdělávacího systému LMS ELEV (Institut pro veřejnou správu Praha).

Realizaci vzdělávacích kurzů zajišťovali vlastní školitelé. Školení probíhalo bezplatně. Manažer vzdělávání ve spolupráci s lektory vypisoval nové prezenční a distanční kurzy, na které se následně mohli přihlašovat výše zmínění zaměstnanci a úředníci.  O nových kurzech byli zájemci informováni na vytvořeném webovém portálu egon.mmdecin.cz, dále prostřednictvím emailů nebo elektronických newsletterů. Studující si mohli vybrat mezi distanční a prezenční formou výuky. Distanční neboli e-learningové studium mohli studující absolvovat kdykoli, dle své pracovní vytíženosti. Během e-learningového vzdělávání byli studujícím k dispozici tutoři, připravení zodpovědět jakýkoli dotaz týkající se kurzu. Prezenční školení probíhalo v učebně vybavené didaktickou technikou pořízenou v rámci projektu. V učebně umístěné na magistrátu v budově na Mírovém náměstí bylo k dispozici 12 počítačů. Vypsané prezenční kurzy vycházely z aktuální problematiky eGovernmentu.

Během realizace projektu byly uskutečněny tyto prezenční kurzy:

  • Informační systém datových schránek
  • Autorizovaná konverze dokumentů
  • Úvod do elektronických spisových služeb
  • Základní registry ve veřejné správě
  • MS Word a MS Excel

Obsah samotných kurzů navazoval na legislativní změnu zákona č. 300/2008 Sb. o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů. Novelizace si žádala vyškolení zaměstnanců veřejné správy na nové funkcionality a zlepšení jejich počítačových dovedností.

V průběhu tří let eGON Centrum podpořilo celkem 461 osob a vydalo 1636 osvědčení o úspěšném absolvování kurzu.  Celkové náklady na projekt činily 1,89 mil. Kč, ve kterých jsou zahrnuty mzdové náklady na lektory a další členy projektového týmu, didaktické vybavení učebny a provozní náklady učebny, zajištění povinné publicity projektu a povinný audit.

Bezplatné školení úředníků a zaměstnanců magistrátu v místě pracoviště přispělo k úspoře času a umožnilo rozvoj zaměstnanců (zvýšení odbornosti) bez dalších nákladů spojených s cestovným.

   

Povinný kurz - Základní registry ve státní správě

Dovolujeme si vás informovat, že do 30.6.2012 musí všichni zaměstnanci magistrátu povinně absolvovat vzdělávací kurz Základní registry ve veřejné správě. Na kurz se přihlásíte jednoduše kliknutím na název kurzu -> Základní registry ve veřejné správě. Každý zaměstnanec si projde kurz samostatně dle svých časových možností. Po prostudování celého kurzu a potvrzení čestného prohlášení si můžete vytisknout Osvědčení o absolvování kurzu.

V případě dotazů k danému kurzu se můžete kdykoli obrátit na tutory:

412593401 (Bc. Roman Žaloudek) 412593161 (Lucie Schejbalová) nebo 412591169 (Marek Kurty)

K dispozici je Vám i e-mailová adresa: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

   

Přehled nově vypsaných distančních kurzů

Nově vypsané kurzy na další sledovací období projektu Vzdělávání v eGON Centru Děčín (01 - 06/2012)

   

Rekapitulace uplynulého sledovacího období

kalamar

Další sledovací období v pořadí již čtvrté, projektu Vzdělávání v eGON Centru Děčín, se pomalu blíží do finále. Za posledních půl roku měli zaměstnanci magistrátu možnost získat vědomosti z další části kancelářského balíku Office a to z MS Office Excel 2007 pro začátečníky. Úředníci prošli zmíněným kurzem distanční i prezenční formou. Věříme, že byl kurz MS Excel pro studující přínosný.
   

MS Excel 2007 pro začátečníky - nové termíny

kalendar_akci
eGON Centrum Děčín pořádá kurz pro zaměstnance Magistrátu města Děčín, který se týká programu Microsoft Excel 2007. V rámci tohoto školení si oživíte některé zapomenuté funkce a novým se naučíte. Seznámíte se s uživatelským prostředím nové verze tohoto tabulkového procesoru, které od verzí předchozích doznalo zásadních změn.
Smyslem školení je sjednocení znalostí jednotlivých uživatelů na společnou úroveň a osvojení si praktických dovedností a zásad, které Vám Vaší práci značně urychlí a zjednoduší.
Termíny pro měsíc listopad a prosinec
08.11.2011 (úterý)
10.11.2011 (čtvrtek)
15.11.2011 (úterý) - termín vyhrazen pro vedoucí pracovníky
22.11.2011 (úterý)
24.11.2011 (čtvrtek)
06.12.2011 (úterý)
08.12.2011 (čtvrtek)

Základní osnovu kurzu, poskytnutou Institutem pro místní správu Praha, jsme podstatně rozšířili. V rámci školení díky tomu obdržíte kompletní penzum informací, které tvoří základ pro úspěšné absolvování mezinárodních testů počítačové gramotnosti, známé pod označením ECDL - European Computer Driving Licence.
Termíny školení postupně přibývají a jejich seznam najdete na webových stránkách vzdělávacího portálu ELEV. Ten je Vám k dispozici 24 hodin denně a to všude, kde je přístup k Internetu. Pro přihlášení na příslušný kurz, navštivte LMS ELEV a vyberte si požadovaný termín. Pokud již vlastníte přihlašovací údaje (pozor, nejedná se o d.learning), použijte je, prosím, pro objednávku. V opačném případě se musíte zaregistrovat. Návod, jak registraci provést, najdete zde.
POZOR!
Před tím, než se přihlásíte na školení v učebně, je nutné absolvovat distanční (elektronickou) verzi kurzu MS Excel 2007!
Školení probíhá v počítačové učebně eGON Centra Děčín, budova A1 - Mírové náměstí 1175/5, Děčín, 4. podlaží, místnost číslo 516. Začátek školení je v 7:00 hodin a předpokládaný konec ve 15:00 hodin.
V případě jakýchkoli dotazů či problémů stran vzdělávání, volejte na telefonní čísla 412 593 401 (Roman Žaloudek) nebo 412 593 161 (Lucie Schejbalová). K dispozici je Vám i e-mailová adresa Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
   

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

<< Začátek < Předchozí 1 2 3 4 5 Další > Konec >>