Prohledat eGON portál

VZDĚLÁVÁNÍ

Rekapitulace uplynulého sledovacího období

kalamar

Další sledovací období v pořadí již čtvrté, projektu Vzdělávání v eGON Centru Děčín, se pomalu blíží do finále. Za posledních půl roku měli zaměstnanci magistrátu možnost získat vědomosti z další části kancelářského balíku Office a to z MS Office Excel 2007 pro začátečníky. Úředníci prošli zmíněným kurzem distanční i prezenční formou. Věříme, že byl kurz MS Excel pro studující přínosný.

Mezi další kurzy, které zaměstnanci magistrátu absolvovali, patřily:

  • Práce s elektronickými dokumenty a jejich dlouhodobé ukládání
  • Zpracování osobních údajů ve veřejné správě
  • Informační systém datových schránek II
  • Zaručený elektronický podpis

Studující měli možnost vzdělávat se i v mnoha dalších kurzech uveřejněných na stránkách ELEV. Pro čtvrté sledovací období bylo vypsáno celkem 35 distančních kurzů, zároveň jsme průběžně vypisovali i prezenční školení.

Distanční kurzy absolvovali i úředníci z přilehlých obcí, spadající pod působnost magistrátu. Během distančního (e-learningového) vzdělávání byl zaměstnancům obcí k dispozi tutor, který jim poskytoval  telefonickou, ale i osobní nápomoc.

Věříme, že i nadále budou studující využívat bezplatné vzdělávání kurzů z oblasti eGovernmentu.